tabela czasokresowa pomiarów

tabela czasokresowa pomiarów

tabela przedstawiająca okresy czasu w jakich powinny być wykonywane pomiary elektryczne