Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne są gwarantem prawidłowo wykonanej instalacji jak potwierdzeniem, iż instalacja nie jest dla nas zagrożeniem, wykonanie pomiarów elektrycznych jest obligatoryjne na mocy prawa budowlanego, natomiast szczegóły, jak i zalecenia możemy znaleźć w normach poświęconych tym zagadnieniom, Kiedy powinno wykonać się pomiary instalacji elektrycznej:
Pomiary instalacji możemy wstępnie podzielić na odbiorcze, które to powinny być robione zawsze po zakończeniu robót elektryczny niezależnie czy jest to nowo wykonana instalacji, czy modernizacja istniejącej, oraz na okresowe których czasokresy prezentuje tabela poniżej, dla mieszkań czy domów jednorodzinnych przyjmuje się, iż ten okres nie powinien być dłuższy niż 5 lat.

Pomiary elektryczne

Dlaczego warto wykonać pomiary instalacji elektrycznej?

Przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, jak i dla ochronny własnego mienia, wykonanie pomiarów elektrycznych daje nam pogląd na stan wykonania czy istniejącej instalacji eklektycznej, pozwala w czas zareagować i usunąć pojawiające się usterki będące zagrożeniem dla instalacji.
Niewątpliwie też lepiej zlecić wykonanie pomiarów niż zapłacić karę, którą to mogą nałożyć na nas odpowiednie służby za brak odpowiedniego protokołu, przypominamy, iż jest on wymagany na mocy prawa budowlanego
A co, jeżeli dojdzie do pożaru, brak odpowiedniej dokumentacji może narazić nas na nie małe problemy w szczególności, iż wielu ubezpieczycieli żąda takich pomiarów, by wypłacić odszkodowanie, dla tego nie wystarczy się tylko ubezpieczyć, by spać spokojnie, bez odpowiedniej dokumentacji nie otrzymamy odszkodowania!

Co powinny zawierać pomiary instalacji elektrycznej?

Zakres pomiarów jest uzależniony od danej sytuacji i powinien określić ją osoba posiadająca odpowiednią wiedz, a zakończone pomiary powinny być potwierdzone odpowiednim protokołem, dla przykładu najczęstsze pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej powinny zawierać przynajmniej, pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancje izolacji, pomiar wyłącznika RCD, pomiar łączeń wyrównawczych.
Czy każdy elektryk może wykonać pomiary instalacji elektrycznej?
W celu wykonania pomiarów należy posiadać specjalistyczny miernik z odpowiednimi atestami, a protokół mogą wystawić wyłącznie osoby z odpowiednimi i aktualnymi uprawnieniami, przyczyn zakłada się, iż powinny być to przynajmniej dwie osoby.

Pomiary elektryczne

Więcej o pomiarach SEP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *